Akyinim

Akyinim

Welkom in het dorp Pershie Dwiara Akyinim. Het dorp heeft 2 chiefs met de namen Nana Pershie en Nana Dwira, vandaar deze naam. Wij noemen het dorp kortweg Akyinim

Akyinim is een klein dorpje in de buurt van Elmina in de centrale regio van Ghana in Afrika, met ongeveer 1500 inwoners, waarvan 800 kinderen. De gemeenschap heeft 2 dorpshoofden Nana Pershie en Nana Dwira genaamd. Zij wordt ondersteund door een soort ministeries die zorg dragen voor de ontwikkelingsmatrix en het welzijn van ieder mens in de gemeenschap. Deze mensen waarderen onze ideeën en steunen ons met advies.

Het merendeel van de inwoners vindt het moeilijk om ervoor te zorgen dat hun kinderen goed worden opgeleid. Sommige ouders zien het belang van onderwijs nog niet. Zij willen dat hun kinderen gaan werken in de zout of vis industrie, waar eigenlijk nauwelijks werk is.Deze ouders moeten nog overtuigd worden van de verbeterde toekomstkansen van hun kinderen als zij onderwijs krijgen. Hierdoor worden kinderen dan ook meer gestimuleerd om onderwijs te volgen. Sommigen van hen zijn weeskinderen die niemand hebben om voor hen te zorgen. Zij zijn afhankelijk van onze inzet  Het aantal kinderen dat niet de kans krijgt om aan onderwijs deel te nemen, neemt helaas nog altijd toe. Onder andere doordat er in Afrika op een andere manier wordt omgaan met anticonceptie, dan in Westerse landen. Het is dus van groot belang dat wij ons voor deze kinderen inzetten

In het stadium waarin wij kinderen treffen in Akyinim, hebben zij niets. Met uw hulp kunnen ze in de toekomst belangrijke mensen worden voor Ghana, de samenleving en de wereld.

 U maakt onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk. Kinderen, die geen financiële steun van hun familie hebben om hen te voorzien van schooluniformen en de nodige studiematerialen zoals boeken, potloden, pennen, linialen, gummen en kleurpotloden.

 Onderwijs is voor een school van de overheid gratis in Ghana, het knelpunt zit hem  in een uniform, school boeken,eigen bijdrage en een maaltijd. Dit betekend concreet  een bedrag van 250 € per jaar.

Voor dit bedrag gaat een kind een heel jaar naar school.

 

 

Today with your support.

Met de hulp van VCA, gaan deze kinderen nu naar school. Wij willen ze daar graag houden. Met uw steun lukt dat ook.


12 Kinderen die niet naar school gaan

  

Dit zijn dezelfde kinderen (7), maar nu op school.